Z dniem 1 października 2016 roku
Stacja Terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Sajzach
zakończyła swoją działalność